Bavnhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170805-2

Fredningsnr.
290841

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, en af "Bavnehøje", 2 x 15 m. Større sænkning i top. Delvis træbevokset i plantning.
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.0 x 15 M. I Toppen en stor Nedgravning, 1.4 m. dyb, 4 M. i Tværm., hvoraf Sten opkastede. Udgravning paabegyndt, men paa Grund af Frost opgivet af en Mand fra Vorbasse. Ved Nedskred af Jord senere fundet en Urne med brændte Ben. Bundgraven skønnes endnu urørt. Den vestlige af de to "Bavnhøje" [sb. 1-2]. Græs- og lynggroet i Hedeplet paa Bakketop.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Større sænkning i top. Delvis træbevokset i plantning. 41-42 "Bavnehøje".

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra NV
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Foto, oversigt