Lillehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170805-100

Fredningsnr.
290915

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 31/7 1914, Sidse Marie Mortensen, Østengård. Diplom. Afmærkn.: MS 1917, oberst J.C. Lund. "Lillehøj", 4 x 21 m (Ø-V) - 12 m (N-S), foden stærkt afpløjet mod nord, syd. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Lillehøj". 4.2 M. 813 ½') høj, 12 M. (38') i Tværmaal i N.-S., 21 M. (68') i Ø.-V. Foden mod N. og S. stærkt afpløjet. I Siden mod N. og Ø. 2 mindre, tilgroede Huller. Lynggroet i Ager. Fredlyst 1903.

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lillehøj" 4 x 21 m (Ø-V) - 12 m (N-S), foden stærkt afpløjet mod nord og syd. Græsklædt i ager. FM 31/7 1903 MS

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra N
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Foto, oversigt