Givskud

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170805-112

Fredningsnr.
290844

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,2 x 15 m. Sænkning i top. Lyngklædt i plantning.
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.2 x 15 M. I Toppen en Nedgravning, 2.5 M. i Tværmaal, til Bund. Lynggroet i Hede. Udgravet af en "Vorbasser" 1898. Højene [sb.] 112-115 blev i 1898 udgravet af en "Vorbasser", som fandt Ravperler, Stenhammer og Økse af Flint [registreret under sb. 112]. Der var vistnok Stenalders Sager i alle 4 Høje, som han medtog uden at betale derfor. (Han gav blot 1 ½ Kr. for Kosten, mens Gravningen stod paa).

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 15 m. Sænkning i top. Lyngklædt i plantning.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra SV
Oversigtsbillede - højen set fra NV
Foto, oversigt