Frydensbjergvej III

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170805-118

Fredningsnr.
290933

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 0,75 m høj x 12 m i diameter. Centralt i højen en mindre nedgravning. I øvrigt ujævn overflade efter tidligere skovtilplantning. Beliggende i sydlig kant af vejtracé.
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0.7 x 12 m. I Toppen en Nedgravning, 2.0 x 1.0 M., til Bund. Sten opkastede. Udgravet af "Vorbasser". Intet vides da at være fundet. Paa Overfladen henlaa Potteskaar og brændte Ben. Lynggroet i Hede.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tidl. overpløjet.

2000 Byggeri og anlæg
VejleMuseerne

2000 Museal prøvegravning
VejleMuseerne
Højen var rimelig velbevaret og blev derfor fredet. Der blev ligledes besluttet, at der på stedet ikke ville blive gjort brug af et planlagt arbejdsområde.

2001 Planlagt byggeri/anlæg
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Høj, 0,75 m høj x 12 m i diameter. Centralt i højen en mindre nedgravning. I øvrigt ujævn overflade efter tidligere skovtilplantning. Beliggende i sydlig kant af vejtracé.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Foto, oversigt