Harresø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170805-148

Fredningsnr.
300922

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidl. C-høj tinglyst med følgende tekst: ******************************* Høj, 1,5 x 10 m. Afgravet mod N og Ø. Sænkning i top. I have.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 1.5 x 10 M. Kun en mindre Del bevaret. I Have.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest 1,5 x 10 m, stærkt forgravet. I have.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stærkt forgravet højrest i privat have ca. 10 m. N for staldbygning. Bevokset med træer og græs; 2 større og 5 mindre træer. Højen er stærkt medtaget. I toppen 4 x 4 m. bredt hul, ca. 0,5 m. dybt. Afgravet fra Ø og en tilkørselsvej tangerer højfoden i V og har antagelig fjernet en del af den. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, erosion. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), have. Foto: S/H 01.02.79-NV, F 01.02-NV. 29.3.1990: Tinglyses med nr. 3009:22. M.B. Tinglysning af C-højen igang 1991 *********************************

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)