Harresø

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170805-155

Fredningsnr.
30093

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Givskudlund = Harresø. Høj, 1,8 x 21 m. Overfladen stærkt ujævn efter gamle kartoffelkuler. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 1.8 x 21 M. Største Delen gennemgravet af Kartoffelkuler. Midtgraven skønnes urørt. Lynggroet i Ager. Henlagt paa 10 Aar til Museets Undersøgelse fra 29/6 03.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 221 m. Overfladen stærkt ujævn efter gamle kartoffelkuler. Græsklædt i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Overflade overalt ujævn og stærkt hullet af gamle kartoffelkuler. Græsklædt med 7 fyrretræer og adskillige løvtræer, buske samt lyng. Beliggende i dyrket mark. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 01.04.79-SV, F 01.04.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL-138/059.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra NV
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Foto, oversigt