Harresø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170805-157

Fredningsnr.
30092

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Givskudlund = Harresø. Tingl.: 31/7 og 25/9 1914, gdr. Niels Peter Petersen, Givskudlund. Høj, 4 x 28 m. Top let affladet, sti mod toppen. Græs- og lyngklædt med en- kelte træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.0 x 28 M. Toppen affladet indtil 4 M. omkring Midten. Om Toppen har tidligere været sat et Dige, der nu er sløjfet. Fra Foden noget afgravet. Beplantet med Gran og Fyr; i øvrigt lynggroet i Ager. En anselig Høj. Efter Ejerens Fortælling er Højen for 30 Aar siden blevet udgravet af en omvandrende "Højmand" eller Gravrøver. Fra SØ. til Højens Midte og ned til Bunden blev en Gang gravet, hvorved afdækkedes en Stenlægning; men intet vides at være fundet. "Højmanden" begyndte alene men havde i de sidste Dage to Arbejdere til Hjælp ved denne Høj. Store Kranssten ved Højens Fod ere borttagne.

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 28 m. Top let affladet, sti mod toppen. Græs og lyngklædt med enkelte træer i ager. FM 31/7 og 25/9 1914

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Top let affladet. Bevokset med græs og adskillige træer; mest fyr. Sti fra mark til top. Mod V grænser højen op til landevej, hvis anlæggelse har bortskåret en del af højfoden. I den N-lige side er højen afgravet, 3 x 5 m. Fra top til mark ses erosionsriller. Beskadigelser: Affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 01.03.79-SØ, F 01.03.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL-138/059.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)