Riis
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170805-203

Fredningsnr.
290843

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 31/7 1903, gdr. Christen Pedersen, Sveistrup, Vegmosegård. Diplom. Høj, 2 x 13 - 18 m. Ubetydelige sænkninger i top og sider. Nordre fod af- pløjet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.0 M. (6 ½') høj, 13.0 M. (42') i Tværmaal i N.-S., 18.0 M. (58') i Tværmaal i Ø.-V. I Toppen en savg, lille Fordybning. Mod Ø. Og V. ubetydelige Brud. Foden mod N. afpløjet, mod V. og SV. Stærkt afgravet. Bruddene tilgroede. Lynggroet i Hedeplet tæt N. for Landevejen Herning-Vejle. Fredlyst 1903.

1903 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 13-18 m. Ubetydelige sænkninger i top & sider. Nordre fod afpløjet. Græsklædt i ager. FM 31/7 1903

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2002 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VKH
VejleMuseerne
Ved forundersøgelsen blev fire søgegrøfter udlagt. Herved fremkom anlæg i form af to kogestensgruber samt en affaldsgrube indeholdende skår dateret til jernalder. Gruben var stærkt forstyrret af en recent nedgravning.

2002 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: VKH
VejleMuseerne
Koordinering af arkæologi i forbindelse med anlæg af diagonalvejen Riis - Ørholm. I forbindelse hermed udvalgtes flere lokaliteter til arkæologisk forundersøgelse. Denne lokalitet er en af disse. Der er tale om et mindre område umiddelbart sydøst for gravhøjen ud mod Vejlevej.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)