Ringshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170810-41

Fredningsnr.
30082

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,5 x 25 m. Større hul i top, afgravning fra øst, sænkning i SV-side. Lyngklædt i plantning.
Undersøgelsehistorie

1875 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Præstegaardens Jord. Høj. 3.5 M. høj, 25 M. i Tværmaal. I Toppen et stort, gammelt, tragtformet Brud, 7.5 M. i Tværmaal med Udgang til Højfoden i Nord, 1.5 M. dybt, tilgroet. Østsiden stærkt afgravet ved Vej. Vestsiden stærkt afpløjet. (fra Toppen til under Højfod mod Vest 10 M. (32`)). Fra Højfoden i SV, et stort Brud, naaende til, henimod Toppen. I Højsiden mod Syd et mindre Brud. For 5-6 Aar siden beplantet med Gran, ellers lynggroet i Ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 25 m. Større hul i top, afgravning fra øst, sænkning i S-V-side. Lyngklædt i plantning. [[Fredlyst 1875 af Pastor Dalsgaard. Tinglæst 24/9 1875. Fredningsmærke opstillet i Juni 1902]].

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med lyng og græs samt gran og løvtræer i periferi. Beliggende op til hovedvej, snittes i Ø af tilkørselsvej, tangerer i N træbeplantning og støder i V op til udyrket mark. Top affladet med kraterformet sænkning, ca. 6 m. bred og 1,5 m. dyb. Herfra fører mod N en sænkning til mark. Overflade ujævn. I S-lige udsnit 2 større hulninger. Højfodens grundrids polygonalt p.g.a. gl. pløjning. Fredningssten i NØ i højfod. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Udyrket (ager), plantning. Foto: S/H 01.26.79-SV, F 01.21.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL 138/049.

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er på fredningskort og sb.kort afsat lidt for langt mod vest.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Byggeri og anlæg
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra SV
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Foto, oversigt