Ringgive
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170810-44

Fredningsnr.
30081

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/12 1910, forpagter Jens Kr. Jensen. Høj, 1 x 20 m (Ø-V) - 16 m (N-S). Græsklædt med enkelte træer i plantning.
Undersøgelsehistorie  (12)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj. 0.8 x 20 M (2 1/2` x 64`); fra Toppen mod Syd til den Kirken tilhørende Grønplads nord for Kirkegaardsdiget dog kun 5.5 M. (17 1/2`). Højen ligger ud for Kirkens Kor. Den sydlige Højside ud mod Kirken er en Del afgravet og derved stærkere skraanende. Feredlyst under Præsteemb.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 20 m (Ø-V)-16 m (N-S). Græsklædt med enkelte træer i plantning.

1951 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 763/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kirkegårds affald på højen.Menighedsrådet pålagt at fjerne det. [Sagen mangler i TOP].

1951 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 763/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Græsklædt med træer i plantning. 3 m. N for kirkegårdsdige. Overfladen plan, delvis bevokset med græs, buske, graner og løvtræer. Højfodens grundrids afgravet polygonalt. I Ø-siden en stor bueformet indskæring udfyldt med affald fra kirkegården; andet affald spredt over højen. Ø for højen en 11 m. lang mødding fra kirkegården. Minus foto p.g.a. anlæggets ringe markering i terrænet. Beskadigelser: Affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov, anlæg.

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På sb.kort og fredningskort er højen afsat halvt inde på kirkegården og halvt udenfor. I virkeligheden ligger højen i sin helhed udenfor kirkegårdsmuren.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Byggeri og anlæg
Journal nr.: F53-6382
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-6382
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)