Ringgive
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170810-49

Fredningsnr.
290711

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/7 1902, provst L.F. Andersen 9/12 1910, forpagter Jens Kr. Jensen. Høj, 2 x 24 m. Skel over den ene side. Græsklædt i ager. Matr.nr. 1b: Høj, 2 x 24 m. I skel til matr.nr. 1i, Ringgive.
Undersøgelsehistorie  (5)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Over Højens sydlige Del et beplantet Skel med en lidet dyb Grøft. Fra Toppen kun 9 M. (29') til Skellet. Øst for Toppen en udjævnet Sænkning med Sten henliggende. Har været overpløjet og dyrket. Den større nordlige Del fredlyst 1902, Resten fredlyst under Præsteembedet.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 24 m, skel over ene side. Græsklædt i ager. FM 9/12 1910 18/7 1902

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)