Blaabærhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170810-63

Fredningsnr.
290850

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 18/7 1902, hmd. Julius Laursen. "Blåbærhøj", 2,7 x 20 m, sænkning i top, mindre grøft ved sydlige fod; fod i øst, vest afpløjet.
Undersøgelsehistorie

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Blaabærhøj". 2.7 M. høj; 20 M. i Tværmaal (8 ½' x 64') i N-S., 14 M. (45') i Ø-V. Stærkt afpløjet mod Ø. og V. og noget mod Nord. I Toppen et Hul, 2.5 M. (8') i Tværmaal, 1 M. (3') dybt, tilgroet. Heraf enkelte Sten optagne. Vest for Toppen et mindre Brud. Ved Højfoden i Syd en Ringgrøft, hvoraf Sten optagne (Randsten). Højere oppe en mindre Ringgrøft. Nogle faa Graner plantede mod Syd, ellers Højen lynggroet i Ager. Liggende øverst paa en Bakke, vidt synlig. Fredlyst 1902.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Blaabærhøj" 2,7 x 20 m, sænkning i top, mindre grøft ved sydlige fod; fod i øst og vest afpløjet. FM 18/7 1902

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra S
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra NV
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Foto, detalje
Foto, oversigt