Lille Carlskovgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170810-103

Fredningsnr.
290714

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/7 1914, snedker Anders Nielsen, St. Carlskov. Høj, 2,5 x 27 m. Foden afgravet mod syd, øst og vest. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.3 x 26 M. Ved Toppen har været et mindre, sløjfet Hul. Mod Vest en tilgroet Kartoffelkule, 1.5 M. i Tværmaal. Noget udjævnet vest for Toppen for at beplantes. Den østlige Halvdel ubeskadiget. Et Vejspor langs Højfoden i Syd. Højen kunde vel fredlyses; men den vilde indre Driften paa forskellig Maade, hvorfor Fredlysning foreløbig opgaves.

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 27 m. Foden afgravet mod S, Ø og V. Træbevokset i ager. FM 24/7 1914

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)