Lille Carlskovgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170810-104

Fredningsnr.
30072

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/7 1902, gdr. Niels Nielsen, Utoft. Ll. Karlskovgård. Høj, 1 x 14 m. Nordre fod let afgravet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.1 x 14 M. (3 ½' x 44'). Mod SV. er jævnet et mindre Hul. Opdyrket af Hede for 5 Aar siden. Den nordlige Højfod lidt afgravet ved Vej til Ringgive. Fredlyst 1902. (Ved Fredlysningen var Højen bevokset med Høj Rug. I Nærheden findes Flyvesandsbanker. Afgørelsen af, om her kun forelaa en Naturbanke eller en Gravhøj var meget vanskelig. Med Spade gravedes et lille Prøvehul, der syntes at vise, at Højen i alt Fald ikke bestod af Flyvesand alene).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 14 m, nordre fod let afgravet. Græsklædt i ager. FM 18/7 1902

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)