Rorslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080506-9

Fredningsnr.
33153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En lille rund høj, ca. 14 m i tværmål, 1,75 m høj, noget af- gravet mod sydøst. I toppen et lille hul. Tæt bevokset med brombærkrat. Enkelte fyrretræer. Højtliggende, i skoven Be- derslev Dale.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Skov, c. 100 Alen længer mod Vest er en anden Jordhøj, c. 45' i Tværmaal, 6' høj, noget afgravet mod SØ og sunken i Toppen, men næppe udgravet. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I skoven Bederslev Dale. En lille rund høj, ca. 14 m i tværmål, 1,75 m høj, noget afgravet mod sydøst. I toppen et lille hul. Tæt bevokset med brombærkrat. Enkelte fyrretræer. Højtliggende.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund hvælvet høj med flad uregelmæssig top. Gammel afgravning af højsiden imod syd-øst. I toppen en gammel nedgravning af firkantet form, ca. 1,5x1,0 m og 0,5 m dybt. I nedgravningen en rævegrav. Højen er bevokset med spredte løvtræer. Beliggende i skovområdet "Dalene". Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)