Blåhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170801-126

Fredningsnr.
290660

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Den sydvestlige del af en høj; 3 m høj. 15 m bred i N-S, 20 m i Ø-V. 1/4 af højen mod syd bortgravet. Siderne her stejle kun tildels bevoksede. Bred eftergroet sænkning i top. Skeldige over top i SØ-NV. Beplantet med fyr i vejgaffel. Matr.nr. 6b: Den nordøstlige del af høj i skel til matr.nr. 7a.
Undersøgelsehistorie

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.0 x 22 M. Fra søndre Højfod et stort Brud, naaende op over Toppen. Mod Øst store Nedgravninger. Bundgraven muligvis urørt. Skel i NV-SØ. over Toppen. Den nø. Fjerdedel beplantet. Resten lynggrot i Ager. Bevoksning: 1990: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den sydvestlige del af en høj 3 m høj 15 m bred i n - s, 20 m i Ø - V 1/4 af højen mod syd bortgravet siderne her stejle kun tildels bevoksede, bred eftergroet sænkning i top i SØ - NV beplantet med fyr i vejgaffel. Den nordøstlige del af ovennævnte høj.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; 1/4 af højen mod S bortgravet, tilgroet stejl brink, bred tilgroet sænkning i top og nedad sydside, skeldige over top i SØ-NV; ujævn, tilgroet større høj; bevokset med græs, nåle- og egetræer, i skel med levende hegn i ager; afmærket i top med lille km.-sten hvidmalet; plastikaffald på og ved S-lige højfod, indenfor 100 m.-zonen S for højen gl. bildæk, træaffald og ensilagedynge, samt midlertidigt halmrullelager; den nye ejer har lovet at fjerne affald etc. fra gamle ejer (til den 1.5.1991); ca. 38 m. SV for højfod dyb (4 x 11 m.) nedgravning til dækning af ensilage og roer, dækket til den 1.5.1991, lovet af ejer. Bevoksning: 1990: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf S
sf Ø
sf N
Oversigtsfoto sf V