Hastrupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170813-17

Fredningsnr.
270871

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hastrupgård = Kokborg by. Tingl.: 18/6 1897, hmd. Niels Kristian Petersen Friis, Ågård. Diplom. Høj, 0,9 x 12 m. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0.9 M. høj, 12 M. i Tværmaal. I Toppen en Rævegrav. Vel bevaret. Lynggrot i Hede. Fredlyst 1897. Bevoksning: 1990: Lyng

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,9 x 12 m. Lyngklædt i ager. FM 18/6 1897

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; en dyregang og afskrabninger i top, mosgroede; bevokset med lyng i lille hedestykke mellem skov og vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stier i heden. Bevoksning: 1990: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)