Hastrupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170813-18

Fredningsnr.
270870

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hastrupgård = Kokborg by. Tingl.: 18/6 1897, hmd. Andreas Kristiansen, Ågård. Diplom. Afmærkn.: MS 1902, lieutn. Lassen. Høj, 0,7 x 10 m. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0.7 M. høj, 10 M. i Tværmaal. Vel bevaret lynggrot i Hede. Har været overpløjet. Fredlyst 1897. Bevoksning: 1990: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,7 x 10 m. Lyngklædt i ager. FM 18/6 1897 MS

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; bevokset med græs, i ager; nogle meter af Ø- og V-siden er overpløjet, svært at bedømme strl., nok udkørt profil, hvis 10 m. i diam. oprindelig, er siderne ikke overpløjede men udpløjede/udkørte; tilgroet profil; der køres på tværs af hele højen, i NS-lig retning, helt dækket af hjulspor i græsset. Bevoksning: 1990: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)