Ormehøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080507-5

Fredningsnr.
34158

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
En rund høj, "Ormehøj", græsbevokset, 18-20 m i tværmål. Foden firkantet afpløjet, i nord noget afgravet. Højden er 2,25-2,50 m. Stort udgravningshul lidt syd for midten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Matrnr. 1 ligger "Ormehøj", hvori for mange Aar siden er sløjfet en Jættestue. Højen er c. 10' h., 60' i Tværmaal; der er Udgravningshul i Syd og et mindre i Nord. Højen er stærkt græsbevokset, men Flint ses i Gravefladerne. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1891 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ormehøj, en rund høj, græsbevokset, 18-20 m i tværmål. Foden firkantet afpløjet, i nord noget afgravet. Højden er 2,25-2,50 m. Stort udgravningshul lidt syd for midten.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor hvælvet høj "Ormehøj". I toppen et indtil 1,5 m dybt nedgravningshul, fra gammel tid, ca. 5x5 m. Højen delvis græsklædt med opvækst af krat. Højen er indhegnet med et el-hegn, mod græssende kreaturer fra den omgivende fold. Mål: 2,3x20x20 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2723
Odense Bys Museer

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)