Glavendrup
National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080507-12

Fredningsnr.
341517

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Glavendrup-monumentet med skibssætning og runesten er et af vikingetidens mest storslåede gravmonumenter. Ved skibets vestlige stævn står den mægtige runesten med Danmarks længste runeindskrift. Her fortælles bl.a., at stenen er rejst over en "gode" og "thegn" (dvs. præst og høvding) ved navn Alle. Den ca. 45 m lange skibssætning udgår i øst fra en bronzealdergravhøj. Forhøjningen mod vest, som runestenen står på, er formentlig kun fra 1800-tallet. Da runestenen blev opdaget i 1806, var stedet temmelig forstyrret af sandgravning, og mange af stenene i skibssætningen var kløvet og slæbt bort. Ødelæggelserne fortsatte indtil 1892, hvor Nationalmuseet foretog en - ikke helt vellykket - restaurering af mindesmærket. I 1958 fik Fyns Stiftsmuseum bragt Glavendrup-monumentet nogenlunde tilbage til sit oprindelige udseende. Ved samme lejlighed foretog museet en udgravning i håb om at finde stormanden Alles grav. Det lykkedes ikke: skibssætningen indeholdt kun 9 små brandgrave uden gravgaver. Området omkring monumentet er udlagt som mindelund for bl.a. Ansgar, kvindernes valgret, Genforeningen og Danmarks befrielse.
Anlæg og datering  (3)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Brandplet, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Ildsted, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (13)
1864 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal besigtigelse
Journal nr.: 466/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelsen var en del af stenene i skibssætningens side mod syd fjernet. En ny plantegning og perspektivtegning optaget.

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredning af stensætningen.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindesmærke bestående af en skibsformet stensætning begrænset ved stævnene af 2 mindre høje; desuden en runesten, som er opstillet på den vestligste, i nutiden opkastet høj. Området er indhegnet i forbindelse med en festplads. Restaureret af FSM 632/58.

1958 Museal prøvegravning
Fyns Stiftsmuseum
Undersøgelse og restaurering af skibssætningen. Indenfor stenene i den østlige side fandtes 9 brandpletter, kun indeholdende brændte ben og en enkelt en stump jern, samt 2 ildsteder. Løst i mulden fandtes en flintøkse.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 632/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2008 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Opmåling af skibssætningen. Den restaurerede sydside har ikke samme jævne krumning som nordsiden og virker derfor ukorrekt. I vestenen ville siderne mødes i en stævnspids 13 m vest for runestenen. Den østlige stævnspids ville ligge nøjagtig under centrum af højen sbnr. 13, som er det højeste punkt i området. Da højen er ældre end skibssætningen, har denne således ikke haft en synlig stævnspids i øst, og måske heller ikke i vest, hvor der kan have ligget en sløjfet høj (således som T. Mathiassen antager i Trap V, 12, s. 352) lidt vestligere end den nuv. kunstige høj. Skibssætningens mål mellem teoretiske stævnspidsers =70 m, bredde 13-13,50 m. Der er en svag stigning fra vest mod øst i længderetningen og en tilsvarende på tværs fra syd mod nord. Denne placering på en svag skråning bliver forståelig, da skibssætningen således "respekterter" en ikke erkendt træbevokset langhøj på 47 x 14 m med en svag højning på 20 cm lige nord for skibssætningen, jvf. sbnr. 77.

2012 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2012-7.20.03-0016
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)