Flinthøj
National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080507-13

Fredningsnr.
341518

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Glavendrup-monumentet med skibssætning og runesten er et af vikingetidens mest storslåede gravmonumenter. Den ca. 45 m lange skibssætning udgår i øst fra en bronzealdergravhøj. Forhøjningen mod vest, som runestenen står på, er formentlig kun fra 1800-tallet. I området ligger der flere andre gravhøje fra bronzealderen, bl.a. Flinthøj. Nogle af disse blev udgravet af Odense Bys Museer i 1950’erne. Ved udgravningerne fandt man enkelte gravgenstande, som de døde havde fået med sig på den sidste rejse. Området er i dag udlagt som mindelund for bl.a. Ansgar, kvindernes valgret, Genforeningen og Danmarks befrielse.
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (15)
1810 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr. 540: Bronzedolk [Fundomstændigheder uoplyst, sandsynligbvis fra sbnr. 13].

1864 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Flinthøj" [sbnr. 13 eller 75] ved Glavendrup i Skamby Sogn, "hvor den meget omskrevne Glavendrup Runesten fandtes" og hvor der fandtes Brudstykker af en Jærn-Skjoldbukkel (Vedel Simonsens Katalog 1855-56 No 69, Mus. 18068) [må være] den sydøstligste, da det efter Traditionen er hin, paa hvilken Runesten stod, og i sidstnævnte Bestemmelse "hvor" vel kan opfattes = hvorved eller i Nærheden af hvilken. Jf. V.S. Skrivelse paa Tillæg i ant.-top. Arkiv af 1807.

1891 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved undersøgelse af den øst for skibssætningen liggende høj [sbnr.13] fandtes en stenkiste (centralgrav), orienteret N-S, indeholdende enkelte brændte ben samt en urnegrav lige indenfor randstenene. Begge grave fra y. bronzealder.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindesmærke bestående af en skibsformet stensætning begrænset ved stævnene af 2 mindre høje; desuden en runesten, som er opstillet på den vestligste, i nutiden opkastet høj. Området er indhegnet i forbindelse med en festplads. Restaureret af FSM 632/58.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal udgravning
Fyns Stiftsmuseum
I forb. med restaurering af monumentet blev den tilbageværende halvdel af højen [sbnr.13] udgravet. Herved fandtes 2 små stenkister indeholdende br. ben. I den ene fandtes en bronzearmring fra per. III.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 632/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal udgravning
Fyns Stiftsmuseum
I forb. med undersøgelse og restaurering af monumentet blev en søgegrøft ført gennem højen. Herved fandtes spor af 2 randstenskæder og i undergrunden spor af pløjning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2012 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2012-7.20.03-0016
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af restaurering og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2014 Museal restaurering
Journal nr.: KNV00207
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)