Krudhøj
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170813-218

Fredningsnr.
280824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 19 m, nordvestlige fjerdedel undersøgt 1969, retableret med fodkrans i 2 skifter 1970. I den sydlige halvdel stenkappe og fodkrans, højen lyngklædt, nordøstlige fjerdedel dog græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Krudhøj". 4.0 M. høj, 24 M. i N-S., 18 M. i Ø-V. Mod SV. en væsentlig Del afgravet. Nær Toppen en 2 M. dyb Kartoffelkule. Egnet til Udgravning.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 24 m i N-S, 18 m i Ø-V, stærkt afgravet fra øst - syd. Græsklædt i ager.

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2808:24, Status: C

1969 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F.2568/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1971 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 19 m, nordvestlige fjerdedel undersøgt 1969, retableret med fodkrans i 2 skifter 1970. I den sydlige halvdel stenkappe og fodkrans, højen lyngklædt, nordøstlige fjerdedel dog græsklædt, i ager.

1997 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 9/77
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der brændt materiale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Krudhøj; bronzealder; 512/69 & 448/70; F2568/69; grav K27 & 28.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)