Dørken By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170813-221

Fredningsnr.
280818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 21 m. Noget afgravet fra vest, ujævn overflade. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.0 M. høj, 19.25 M. bred i Ø-V., 21.0 M. i N-S. Foden afgravet i Firkant. I Toppen en tilgroet Sænkning. Mod SØ. nær Toppen 4 gravede Gruber, 1-2 M. lange og brede, indtil 0.7 M. dybe. Tværs over den vestlige Side, nær Toppen er gravet en 0.5 M. bred og dyb Fure. Ved søndre Højfod oppløjet en Urne med brændte Ben, omsat med Smaasten. Egnet til Udgravning.

1942 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 124/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved NØ-randen af højen, på et sted, hvor kreaturerne havde trådt siden ned, stødte ejeren mellem sten på et bronzeværd, som han indsendte til Nationalmuseet.

1942 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 124/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal besigtigelse
Journal nr.: 124/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Genstand givet til museum
Journal nr.: 124/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal udgravning
Journal nr.: 124/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En eftergravning viste rester af en sekundært anlagt 2,4 x 1,5 m stor grav, dækket af en stendynge. Graven lå 7 m NØ for højmidten og 2 m over højfoden. Den bestod af en svær ramme af hovedstore og noget mindre sten, der dannede en trugformet stensat sænkning i midten, pladsen til en helt forsvunden kiste. Kisten var dækket af enkelte små sten. På gravbunden fandtes omtrent i midten spidsen af det sværd, som ejeren havde optaget, med rester af læderskeden. Sværdet lå på et lag af brændte ben. I fylden fandtes desuden i den forstyrrede del af graven nogle få brændte ben og et fragment af en bøjlenål.

1951 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 21 m. Noget afgravet fra vest, ujævn overflade. Græs og lyngklædt i ager.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (1)
Aner,E.& Kersten,K.
Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Bd. IX. Vejle
1990