Nørreskov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170815-10

Fredningsnr.
311010

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 m høj, diameter 14 x 17 m (største bredde i N-S). I centrum en hulning, 5 x 3,5 m stor og ca. 0,5 m dyb. Ved højens SV fod ses en meterstor sten.
Undersøgelsehistorie  (4)
1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 670/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 11c Vejle Nørremark. Nørreskov. Høj 1,7 x 20 m. I Top en Hulning ca. 5 m i Diameter og ca. 0,5 m dyb. Denne Hulning ca. 5 m i Diameter og ca. 0,5 m dyb. Denne Hulning fortsætter mod NV et Par Meter og i et Par Meters Bredde. I Sydenden af Tophulningen ses en afspaltet Sten ca 1,25 m lang i N-S og med synlig Bredde ca. 75 cm. Ca. 50 cm vest for denne Stens nordvestre Hjørne ses en forvitret Stenblok ca. 60 cm i Længde og Bredde og med synlig Tykkelse ca. 25 cm. CA. 2,70 m nord for den afspaltede Sten står en Kantstillet Sten ca. 60 cm lang i Ø-V og med synlig Bredde i N-S på 20 cm, synlig Højde ca. 20 cm, den ligner en Endesten af Kiste. Ved Højens Sydfod ligger en stor Stenblok ca. 1,5 m lang i NØ-SV og Knapt 80 cm bred, synlig Tykkelse ca. 25 cm. På Højsiden og i Tophulningen ses en Del haandsten. Højens Beskadigelser, praktisk taget tilgroet. Højen bevoxet med Løvtræer i Løvskov. Højen har antagelig rummet en Megalitgrav og ved en Gravning foretaget i 1962 af Skoleelev Steen Hvass på et mindre Område fandt denne en tyknakket Flintøkse, sleben på Bredsiderne, en sleben tyndbladet Flintøkse, lidt Flækker og Lerkarskår. [J.nr.] 670/65.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)