Rørbækgaard

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170816-27

Fredningsnr.
280973

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Depotfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldsted med tomt af Gammel Rørbæk. Tomten af den nedbrudte hovedgård Rørbæk ligger på den østlige del af den såkaldte "Kælderbanke" i Rørbæk sø, Her er en 15 x 6 meter stor og 1,5 -2 m dyb kælder sat af store kampesten. Tomten henligger i græs med enkelte bu- ske og træer. Fredningsgrænsen følger i nord, øst og syd bankens nedre skrænt, i vest en linie tværs over holmen 25 m vest for den stensatte kælders vestende. Dette mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges. Bebyggelse, gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten eller andet affald på ruinområdet må ikke finde sted. Restaurering og opmuring må kun ske med Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Borgplads paa et Næs ved Rørbæk Sø. Talrige Brokker af svære Tegl henliggende i og omkring en Ruin, en Kælder 17.5 M. lang i NV.-SØ., 6 M. bred i NØ.-SV., 1.5 M. dyb. Væggene satte af utilhugne Kampesten, hvoraf en Del ere nedvæltede i Kælderen. I det sydvestre Hjørne er lavet en Nedgang. Pladsen omkring Ruinen en græsgrot Bakke, adskilt fra det faste Land ved en sumpet Eng. - Det angives, at der i Kanten af Søen skal være fundet nogle gamle Tintallerkener og Fade. Fund i Museet (Aar 1652). Senere Nr. 9605. Beskreven af Worsaa.

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Foto, detalje
Foto, detalje