Rævehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170816-61

Fredningsnr.
280919

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Rævehøj", oprindelig 2 x 16 m. Nu omdannet ved stærk afgravning og påfyld- ning til skydevold. I plantage. Matr.nr. 5a: "Rævehøj", høj i skel til matr.nr. 5b af Lindet.
Undersøgelsehistorie

1897 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.0 M. høj, 16 M. i Tværmaal . Mod Ø., S. og V. talrige store Kartoffelkuler. I N-Siden enkelte Fyr plantede. Lynggrot i Ager. Egnet til Udgravning.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rævehøj" oprindelig 2 x 16 m. Nu omdannet ved stærkt afgravning og paafyldning til skydevold. I plantage.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen/skydevolden set fra NØ
Oversigtsbillede - højen/skydevolden set fra V
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje