Ejlby

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080602-5

Fredningsnr.
34141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Højsagn, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Største delen af en stor høj, hvori tidligere skal være udgra- vet et stenkammer. Højde 3,50 m. Den nordlige og nordøstlige side af højen er afgravet og delvis fjernet. I sydvestfoden en stengrotte. I nord står foden som en temmelig stejl brink. Græsbevokset med løvtræer, i nordøsthjørnet af gårdens have.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Matrnr. 7a i Gaardens Have ligger Rester af en stor Høj, hvori Ejeren har udgravet et Stenkammer og derfra taget en Del Sten (nogle mener han sidde endnu i Højen). Hullet er ganske tilfyldt. En Sten fra Kamret ligger ved Højens Fod. I Kamret, om hvis Form intet nærmere kunde oplyses fandtes en smuk Stenøkse og et Skelet; paa Bunden af Kamret var Trækul og ulædsket Kalk (?) I Jordsmonnet ses kun lidt Smaaflint. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I nordøsthjørnet af gårdens have ligger størstedelen af en stor høj, hvori tidligere skal være udgravet et stenkammer. Den nordlige og nordøstlige side af højen er afgravet og delvis fjernet. I sydvestfoden en stengrotte. I nord står foden som en temmelig stejl brink. Græsbevokset med løvtræer. Højde 3,50 m.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj, beliggende i have, noget uregelmæssig med affladet top, tæt bevokset med krat og store træer. Ved højfoden mod syd, er indgravet og opbygget en stengrotte, diam. ca. 2,0 m med sider sat af kampesten. Stengrotten er gravet før fredningen. . Mål: 3,5x15x15 m. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Fortidsminde set mod øst
Fortidsminde set mod nord