Molbohøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170901-56

Fredningsnr.
310915

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Molbohøj", 4 x 27 m. Mod sydøst er nogle meter af højen udtrådt og overpløjet. (Mod sydvest er på en strækning af ca. 5 m ind i højen bortgravet en del af højen fra oven, idet højfylden herfra bl.a. er anvendt til gravsteder på kirkegården. Genoprettelse af den skete skade er forlangt).
Undersøgelsehistorie

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 x 27 m. Mod Sydøst er nogle Meter af Højen aftrådt og overpløjet. Mod Sydvest er på en Strækning af ca. 5 m ind i Højen bortgravet en Del af Højen fra oven idet Højfylden herfra bl.a. er anvendt til Gravsteder på Kirkegården. Genoprettelse af de skete Skadet er forlangt. (Journal nr. 506/54)

1954 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skaderne udbedret.

1980 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kulturlag foran højen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Foto, oversigt