Bavnhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-24

Fredningsnr.
300819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest af "Baunhøje", 3 x 18 m. Afgravet hele vejen rundt. Siderne meget kreatur-fortrampede og større partier uden be- voksning. Græsgroet i udkant af ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 62' i Tværmaal, 12' høi. Afgravet mod Nord og Syd. Bevoksning: 1979: Græs

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest af "Bavnhøje" [sb. 18-20 og 24-25] 3 x 18 m. Afgravet hele Vejen rundt. Siderne meget Kreaturfortrampet og større Partier uden Bevoksning. Græsgroet i Udkant af Ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baunhøje". Højrest. Bevokset med græs i dyrket mark. Meget beskadiget; kreaturfortrampet over det hele, bare steder. Højens V-side fjernet til diam. og markvej ført igennem. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse, randbeskadigelser. Foto: S/H 02.13.79-SØ, F 02.11.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL 141/072. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)