Claushom
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-16

Fredningsnr.
300830

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. Den NØ-lige side stærkt afgravet. Siderne hullede, men alle beskadigelser tilgroet. Bevokset med lyng og lidt små- fyr og lidt egepur. I udkant af hedestykke. (Fredningsværdig på sin plads).
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund mindre Høi.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 20 m. De nNØ Side stærkt afgravet. Siderne hullede, men alle Beskadigelser tilgroet. Bevokset med Lyng og lidt Småfyr og ldit Egepur. I Udkant af Hedestykke. (FREdningsværdig på sin Plads).

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Delvis bevokset med græs og egetræer i dyrket mark. Mod N større grusgrav; standser 4 m. fra højfoden, hvor en markvej føres forbi. Højen stærkt beskadiget: NØ-side bortgravet til højens diam. Ø-side hullet af hvilegruber fra kreaturer. V-side delt i terrasser fra kreaturpassager. I midten har været et hul, som nu er udvidet mod Ø. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.04.79-SV, F 01.36.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL-141/071.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)