Bavnhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-18

Fredningsnr.
300816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Gadbjærg, matr.nr.9a : Højrest af "Baunhøje" i skel til matr.nr.8a af Gadbjærg. Højrest af "Baunhøje", 2,3 x 6 m (N-S) x 20 m (Ø-V). Det er lidt af nordre højside, der er bevaret. (I betragtning af sin plads og eftersom den er del af en højgruppe er den fred- ningsværdig).
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 56' i Tværmaal, 4 ½' høi.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest af "Bavnhøje" [sb. 18-20 og 24-25] 2,3 x 6 m (N-S) x 20 m (Ø-V). Det er lidt af nordre Højside, der er bevaret. (I Betragtning af sin Plads og eftersom den er Del af en Højgruppe er den fredningsværdig).

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baunhøje". Højrest. Kun lidt bevaret af nordre højside. Beskadigelser: Delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.10.79-SØ, F 02.08.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL 141/071.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra syd
Oversigtsbillede - højen set fra nordvest
Oversigtsbillede - højen set fra nordøst
Foto, oversigt