Bavnhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-19

Fredningsnr.
300817

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/7 1914. Laust Gydesen. Diplom Høj af "Baunhøje", 4,5 x 28 m. Midt på siden mod syd er en ret stor tilgroet hulning. I toppen en flad fordybning ud- løbende mod øst. I siderne tæt ved foden nogle gruber. Græs- groet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 66' i Tværmaal, 13' høi.

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Bavnhøje" [sb. 18-20 og 24-25] 4,5 x 28 m. Midt på Siden mod Syd er en ret stor tilgroet Hulning. I Toppen en flad Fordybning udløbende mod Øst. I Siderne tæt ved Foden nogle Gruber. Græsgroet i Ager. FM 24/7 1914 på matrn 9a

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baunhøje". Høj. Bevokset med græs, enkelte træer og buske i dyrket mark. I top flad sænkning med kanal mod Ø, i siderne ved foden flere gruber. I NV-side er et stykke af højfoden bortskåret af traktorhjul. Overfladen ujævn. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.11.79-SØ, F 02.09.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL 141/071.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)