Baunhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-20

Fredningsnr.
300818

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 24/7 1914. Laust Gydesen. Diplom Høj af "Baunhøje", 4,8 x 27 m. I østsiden 2 gruber, mod sydøst et hul ved foden, og nær toppen en uregelmæssig grube. Mod SV og NØ to huller, i vestsiden to mindre brud, i toppen en flad fordybning. Bevokset med græs og lidt buske, i ager.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 72' i Tværmaal, 12' høi.

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Bavnhøje" [sb. 18-20 og 24-25] 4,8 x 27 m. I Østsiden 2 Gruber, mod Sydøst et Hul ved Foden, og nær Toppen en uregelmæssig Grube. Mod SV og NØ to Huller, i Vestsiden to mindre Brud, i Toppen en flad Fordybning. Bevokset med Græs og Lidt Buske i Ager. FM 24/7 1914 op Matrn 9a

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baunhøje". Høj. Bevokset med græs, buske og enkelte træer i dyrket mark. I toppen en flad sænkning og rundt om på højens sider flere uregelmæssige gruber antagelig benyttet af kreaturer til hvileplads. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.12.79-SØ, F 02.10.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL 141/071.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra N
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Oversigtsbillede - højen set fra S
Foto, detalje
Foto, oversigt