Sejrshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-35

Fredningsnr.
30096

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Sejrshøj", 5 x 42 m. I top mod nord et tilgroet hul 3 x 4 m stort og 1,7 m dybt. I top mod sydvest et tilgroet hul 2 x 4 m stort og 0,5 m dybt. Større flad tilgroet afgravning af siden mod syd. Nær fod mod SV, V og NV større tilgroede hulninger. Nogen af- gravning af foden mod nord og øst. Bevokset med græs og blåbær.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 72' i Tværmaal, 12' høi. Bevoksning: 1979: Græs

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Sejrshøj" 5 x 42 m. I Top mod Nord et tilgroet Hul 3 x 4 m stort og 1,7 m dybt. I Top mod Sydvest et tilgroet Hul 2 x 4 m stort og 0,5 m dybt. Større flad [[tilgroet]] Afgravning af Siden mod Syd. Nær Fod mod SV, V og NV større tilgroede Hulninger. Nogen Afgravning af Foden mod Nord og Øst. Bevokset med Græs og Blåbær.

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 591/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sejrshøj". Høj. I top mod N 3 x 4 m. stort og 1,7 m. dybt hul. Over det meste af højen fra mark til top ses huller af varierende størrelse; antagelig hvilehuller/gruber fra får/kreaturer. Alle huller er tilgroet. Hele højen er bevokset med græs samt en tjørn og en slåenbusk. Der pløjes ind til højfoden. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Foto: S/H 01.06.79-SV, F 01.06.79-SV. 29.3.1990: Der er pløjet op til højfod. Randsten ses i S. Mod V er 2 indgravninger (efter fjernede kamre ?). Flere sten er synlige. I toppen er to huller. Det N-lige hul er ca. 2 m. i diam. og ca. 2 m. dybt. Det S-lige (i NØ) er 1,5 m. i diam. og 0,5 m. dybt. Ejer gammel (rimeligvis snart ejerskifte). M.B. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)