Bavnhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-25

Fredningsnr.
300820

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/7-1914. Mikkel H. Pedersen. Diplom Høj, af "Baunhøje", 4 x 25 m. I toppen en flad sænkning og tæt ved toppen mod syd en grube og en flad sænkning. Nogle mindre brud i siderne. Mod SØ en grube. Dertil en del for- trampet af kreaturer. Bevokset med græs og gyvel og en for- krøblet eg.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Bavnhøje" 4 x 25 m. I Toppen en flad Sænkning og tæt ved Toppen mod Syd en Grube og en flad Sænkning. Nogle mindre Brud i Siderne. Mod SØ en Grube. Dertil en Del fortrampet af Kreaturer. Bevokset med Græs og Gyvel og en forkrøblet Eg. FM 24/7 1914 på Matrn 7a

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 412/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af bronzesværd.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baunhøje". Høj. Bevokset med græs, gyvel og enkelte træer i dyrket mark. I toppen flad sænkning og i S-siden grube og affladning. I siderne en del hvilegruber; rundt om hele højen har kreaturer trampet siderne næsten stejle og lavet terrasseformede stier. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.14.79-SØ, F 02.12.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL 141/072.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)