Gadbjerg

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-31

Fredningsnr.
300825

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 4 x 30 m. Toppen flad med ujævn overflade. Mod syd og syd- vest tilgroede huller, antagelig gamle kartoffelkuler. Mod nord tilgroet afgravning af højsiden. Bevokset med græs og lyng i udkant af ager.
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi. 72' i Tværmaal, 11' høi.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 x 30 m. Toppen flad med ujævn Overflade. Mod Syd og Sydvest tilgroede Huller, antagelig gamle Kartoffelkuler. Mod Nord tilgroet Afgravning af Højsiden. Bevokset med Græs og Lyng i Udkant af Ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med enkelte træer og græs i dyrket mark. I NØ 3 m. fra Ø/V-gående markvej. Toppen affladet med tilgroede sænkninger samt en rektangulær nedgravning, ca. 1 x 2 x 1 m., ikke tilgroet; efter sigende stammer den fra maskingeværstilling nedgravet under øvelse for 5-6 år siden. Mod S og SV tilgroede huller i siden.I N og NV afgravning af højside. Hele højen har ujævn overflade. Fod kreaturaftrampet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.17.79-Ø, F 02.15.79-Ø.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Foto, detalje
Foto, oversigt