Gadbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-33

Fredningsnr.
300831

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,2 x 18 (Ø-V) x 25 m (N-S). Næsten halvdelen mod vest bortgravet. I top en tilgroet sænkning. I nordre side en stor kløftartet nedgravning. Større flad afgravning af siden mod syd. Alle beskadigelser tilgroet. Bevokset med græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, oprindelig 66' i Tværmaal, 6' høi. Næsten det halve af Højen afgravet mod Vest.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,2 x 18 (Ø-V) x 25 (N-S). Næsten Halvdelen mond Vest bortgravet. I Top en tilgroet Sænkning og i nordre Side en stor Kløftartet Nedgravning. Større flad Afgravning af Siden mod Syd. Alle Beskadigelser tilgroet. Bevokset med Græs i Ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med græs og lyng i dyrket mark. 5 m. V for landevej og 20 m. fra landevejen til Vejle. I V-siden rævegrav. Næsten halvdelen af V-siden bortgravet. I top en stor sænkning, der fortsætter til markniveau i S; her også større, flad afgravning. Skaderne er tilgroet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, lyng. Foto: S/H 01.36.79-SV, F 01.32.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL-141/070.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)