Mørhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-37

Fredningsnr.
30095

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Mørhøj", 3,2 x 22 m. Toppen let konkav, (gdr. Peter Bech fortalte at her 1904 har været gravet af N.M. Søren- sen, Tofthøj, - et hul 4 x 4 m stort. Af dette hul blev optaget en mængde sten, og en lille urne med brændte ben og en bronzenål blev påtruffet), lidt ujævne sider. Be- plantet med lidt lærk og buske.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 60' i Tværmaal, 6' høi. Afgravet noget imod Nord.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Mørhøj" 3,2 x 22 m. Toppen let Konkav, (Gdr. Peter Bech fortalte at her1904 har været gravet af N.M. Sørensen, Tofthøj, - et Hul 4 x 4 m stort, af dette Hul blev optaget en Mængde Sten, og en lille Urne med brændte Ben og en Bronzenål blev påtruffet.) lidt ujævne Sider, Beplantet med lidt Lærk og Buske.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Mørhøj". Høj. Bevokset med græs og mere end 30 træer; fyr, birk, lærk og bøg. I toppen 4 x 4 m. stort hul, 0,5 m. dybt. Der pløjes ind til højfoden, så grundridset virker firkantet. Lidt afgravet i Ø-lig side. Spredt over højen hvilehuller fra kreaturer. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 01.07.79-Ø, F 01.07.79-Ø. Flyfoto S 4909-FTL-141/069. 29.3.1990: Ikke pløjet for tæt nu, men har tidligere været det. Tæt N for højen ligger rester efter roekuler. Bør genbesigtiges om et par år. Ejer er gammel. M.B.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)