Gadbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-43

Fredningsnr.
300826

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 20 x 24 m (N-S). En del af vestsiden afgravet. Stort tilgroet hul i top, dette hul virker samtidig som en indhulning af vestsiden. Mod syd og vest er højfod og nedre side aftrådt af kreaturer. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 46' i Tværmaal, 6' høi. Afgravet en Del mod Vest.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 20 x 24 m (N-S). En Del af Vestsiden afgravet. Stort tilgroet Hul i Top, dette Hul virker samtidig som en Indhulning af Vestsiden. Mod Syd og Vest er Højfod og nedre Side aftrådt af Kreaturer. Græsgroet i Ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med græs og lyng i dyrket mark. En del af V-siden afgravet fra top til mark. I top hul åbent ud til V-side. Højfod i S og V kreaturtrampet. Der pløjes ind i højfoden i hele periferien. Henkastede marksten i hulning. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Lyng, græs. Foto: S/H 02.15.79-N, F 02.13.79-N. Flyfoto S 4009-FTL-141/069.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)