Raunhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-61

Fredningsnr.
300838

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Raunhøj", 3 x 27 m. Mod NV er siden stærkt optrådt af kreaturer og her uden bevoksning, ligesom mange sten er trådt løs. Mod nord og sydvest ses flade, tilgroede afgravninger af højsiden. (Trods beskadigelserne en pæn høj).
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Raunhøi". Rund Høi, 76' i Tværmaal, 6' høi.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Raunhøj" 3 x 27 m. Mod NV er Siden stækrt optrådt af Kreaturet og her uden Bevoksning, ligesom mange Sten er trådt løs. Mod Nord og Sydvest ses flade, tilgroede Afgravninger af Højsiden. (Trods Beskadigelserne en pæn Høj).

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Raunhøj". Stærkt overgroet med græs og kraftige gyveler. Det ses, at kreaturer færdes på højen, men nogen beskadigelse lader sig ikke konstatere bortset fra hvilepladser ved højens fod rundt om. Muligvis dækker de tætte gyveler over tidligere skader. Forekommer meget velbevaret. Bevoksning: Græs, gyvel. Foto: S/H 01.33.79-SV, F 01.29.79-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Foto, oversigt