Grønhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-64

Fredningsnr.
300839

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj,"Grønhøj", 3 x 25 m. I top en vandbeholder, der når et par meter ned i højen. Højsiden noget afgravet og hullet og tæt bevokset med buske. Ligger i lille plantning. (Vandbeholderen tænkes nedlagt. Da højens karakter af gravhøj er tilstede trods beskadigelserne og da såvel centralgrav som eventuelle sekun- dærgrave formentlig er bevaret må højen betegnes som afgjort fredningsværdig).
Undersøgelsehistorie

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønhøi". Rund Høi. 72' i Tværmaal, nu 6' høi, men afgravet ovenpaa.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Grønhøj" 3 x 25 m. I Toppen en Vandbeholder, der når et Par Meter ned i Højen. Højsiden noget afgravet og hullet og tæt bevokset med Buske. Ligger i lille Plantning. (Vandbeholderen tænkes nedlagt. Da Højens Karakter af Gravhøj er tilstede trods Beskadigelserne og da såvel Centralgrav som eventuelle Sekundærgrave formentlig er bevaret må Højen betegnes som afgjort fredningsværdig.)

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Grønhøj". Bevokset med buske og træer. I top nedgravet vandtank med 3 m. i diam., cementdæksel, beskadiget af kreaturtramp. Højsiden noget afgravet hele vejen rundt; især er Ø-siden beskadiget fra top til fod, en stor del af højsiden mangler i Ø. Toppen affladet. Centralgraven formentlig til stede. Beskadigelser: Hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Buske, træer. Omgivelser: Krat, skov. Foto: S/H 01.34.79-NØ, F 01.30.79-NØ. Flyfoto S 4009-FTL 142/030.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Foto, oversigt
Foto, detalje