Afd. 130 Tykhøj Krat, Randbøl Distrikt
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-67

Fredningsnr.
300821

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 18 m. Ujævn overflade p.gr.af plantning. Over øst- siden af højen går en skovvej og højsiden mod øst ligger der- for lavere end naturligt, muligvis har også bortgravning af denne del af østsiden fundet sted. Bevokset med bøg, eg og små graner.
Undersøgelsehistorie  (7)
1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 347/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj. 1,50 x 10 m. Gamle eftergroede Huller i Toppen, dog ikke dybere end 0,50 m. EN Skovvej fører over Højens østlige Side. Højen bevokset med Eg og Bøg.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 18 m. Ujævn Overflade p.Gr. A. Plantning. Over Østsiden af Højen går en Skovvej og Højsiden mod Øst ligger derfor lavere end naturligst, muligvis har også Bortgravning af denne Del af Østsiden fundet Sted. Bevokset med Bøg, Eg og små Graner.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med græs og træer i skovbryn ud til barskovet terræn mod SØ. Ujævn overflade. Randbeskadigelser i S og N, hvor en skovvej fører tværs over højen og har delt denne i to. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov, krat. Foto: S/H 02.03.79-Ø, F 01.35.79-Ø.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)