Afd. 126 Tykhøj Krat, Randbøl Distrikt
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-69

Fredningsnr.
300823

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5-2,0 x 18 m. Ujævn overflade p.gr.af plantning. Bevok- set med græs og små gran. (Granerne plantet ca. 1950).
Undersøgelsehistorie  (7)
1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 347/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smukt hvælvet Høj. 1,50-2,00 m x 15 m. Bevokset med Gran. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5-2 x 18 m. Ujævn Overflade p.Gr.a. Plantning. Bevokset med Græs og små Gran. (Granerne plantet ca. 1950).

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med graner. Beliggende i plantage. Højfoden når i SV ud til skovvej. Terrænets fald i Ø berettiger højden 2 m. Ujævn overflade. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. beplantning. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)