Afd. 125 Tykhøj Krat, Randbøl Distrikt

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-70

Fredningsnr.
300822

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 20 m. Ujævn overflade p.gr.af plantning. Tæt bevokset med gran. (På højen har ligget et træskur, hvor en røgter boede mens han passede kreaturer i skoven, meddelt af skovløber Hans Jespersen, der har fået oplysningen fra nu afdøde gdr. Mads Bonde, Ll. Clausholm, Gadbjærg, som har set hytten).
Undersøgelsehistorie

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj. 1,50 x 15 m. Toppen affladet og med Spor af gamle nu eftergroede Gravninger. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1937 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 20 m. Ujævn Overflade p.Gr.a. Plantning. Tæt bevokset med Gran. (På Højen har ligget et Træskur, hvor en Røgter boede mens hans passede Kreaturer i Skoven, meddelt af Skovløber Hans Jespersen, der har fået Oplysningen fr anu afdøde Gdr. Mads Bonde, Ll. Clausholm Gadbjerg, som har set Hytten.)

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ujævn overflade, i top sænkning. Bevokset med gran. Beliggende i plantage ca. 20 m. SV for skovvej. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra NV
Foto, oversigt