Råhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-81

Fredningsnr.
300812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Råhøj", 2 x 25 m. I top et hul 3 x 4 m stort og 2 m dybt. I NØ en 2 m bred afgravning fra fod og 4 m ind. Fra tophullet går en grøftelignende nedgravning først mod syd og derefter mod vest. Siderne ujævne. Bevokset med græs og lidt buske.
Undersøgelsehistorie  (9)
1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Råhøj" 2 x 25 m. I Top et Hul 3 x 4 m stort og 2 m dybt. I NØ en 2 m bred Afgravning fra Fod og 4 m ind. Fra Tophullet går en Grøftlignende Nedgravning først mod Syd og derefter mod Vest. Siderne ujævne. Bevokset med Græs og lidt Buske.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Råhøj". Beliggende i kanten af indhegnet, blandet beplantning af træer og ca. 30 m. Ø for ladebygning. Overfladen stærkt ujævn. I top et hul på 3 x 4 m. og 2 m. dybt. I NØ en 2 m. bred afgravning fra fod og 4 m. ind. Fra tophullet føres en nedgravning mod S og V. Bevokset med græs og ca. 30 ungtræer, bl.a. hyld. Højen stærkt misligeholdt; henkastede brædder og diverse emballager. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Krat. Foto: S/H 01.20.79-SØ, F 01.16.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL-139/072.

1983 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: M1130/84
VejleMuseerne

1983 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: M1130/84
VejleMuseerne

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med udgravning til beskyttelsesrum i højen fandtes 1 skafthulsøkse af bjergart (A-økse), 1 tyknakket flintøkse med slebne bredsider samt 1 nu bortkommen økse, der efter beskrivelsen har været en sleben tyndnakket flintøkse.

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)