Bredehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170902-82

Fredningsnr.
300836

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, "Bredehøj", 3 x 28 (N-S) x 55 m (Ø-V). I top mod øst en 7 m lang, 3 m bred og 0,5 m dyb tilgroet sænkning, vest for hvilken en rævegrav. Midt i top en tilgroet sænkning, 5 m bred og indtil 1 m dyb. Vestlig på toppen en tilgroet sænkning ca. 4 m lang, 2 m bred og 0,3 m dyb. Lidt afgravning af fod og nedre højside mod vest. Mod øst en stør- re men ret flad afgravning af højsiden, der bortset fra enkelte pletter er tilgroet. Bevokset med lyng og lidt gyvel samt et par små gran.
Undersøgelsehistorie  (5)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 3 x 28 (N-S) x 55 (Ø-V). I Top mod Øst en 7 m lang, 3 m bred og 0,5 m dyb tilgroet Sænkning, vest for hvilken en Rævegrav. Midt i Top en tilgroet Sænkning 5 m bred og indtil 1 m dyb. Vestlig på Toppen en tilgroet Sænkning ca. 4 m lang, 2 m bred og 0,3 m dyb. Lidt Afgravning af Fod og nedre Højside mod Vest. Mod Øst en større men ret flad Afgravning af Højsiden, der bortset fra enkelte Pletter er tilgroet. Bevokset med Lyng og lidt Gybvel samt et Par små Gran.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bredehøj". Bevokset med gyvel, lyng og graner op til dyrket område i afskovet terræn. Overfladen ujævn i top mod Ø, tilgroet sænkning 7 x 3 x 0,5 m.; heri rævegrav. Midt i top sænkning 5 x 1 m., V i top 4 x 2 x 0,3 m. I V er fod og side noget afgravet. I N-side flad afgravning. Rævegrave i S-side. Mod Ø en større, flad afgravning af højside. Beskadigelser: Hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Lyng, træer. Foto: S/H 02.06.79-NØ, F 02.04.79-NØ. Flyfoto S 4009-FTL 141/071.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)