Mangehøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170904-31

Fredningsnr.
30099

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Jelling, matr.nr. 28a: Høj, af "Mangehøje", i skel til matr.nr. 6a af Jelling. Tingl.: 15/8 1902. Købt. (Kun på matr.nr.6a). Afmærkn.: MS 1902, landinsp. Olesen. Nær top mod syd. Høj af "Mangehøje", 3,5 x 25 m. Toppen affladet; vestre side en del afgravet. Lidt hulning midt på siden mod syd. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi. 70' i Tværmaal, 10' høi. [Sb. 31-44 kaldes Mangehøie.] Bevoksning: 1979: Græs

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Mangehøje" [sb. 31-44] 3,5 x 25 m. Toppen affladet; vestre Side en Del afgravet. Lidt Hulning midt på Siden mod Syd. Græsgroet i Ager. MS nær Top mod Syd. FM 15/8 1902 men kun på Matr. 6a MS 1902.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Mangehøje". Høj. Toppen er plan. V-siden noget afgravet. På S-siden en mindre hulning. Adskillige rævegrave. Græsbevokset. Beliggende i dyrket mark. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Foto: S/H 01.14.79-SV, F 01.14.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL-141/063. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)