Mangehøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170904-39

Fredningsnr.
300910

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/8 1902. Købt. Afmærkn.: MS 1902 (landinsp. Olesen) midt på siden mod syd. Høj af "Mangehøje", 3,7 x 25 m. Tværs over overdelen en bred udjævnet gravning. Siden en del afskåret mod øst, vest og især syd. Bevokset med græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi 80' i Tværmaal, 11' høi. [Sb. 31-44 kaldes Mangehøie.]

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Mangehøje" [sb. 31-44] 3,7 x 25 m. Tværs over Overdelen en bred udjævnet Gravning. Siden en Del afskåret mod Øst, Vest og især Syd. Bevokset med Græs i Ager. M S midt på Siden mod Syd. [[FM 15/8-1902 på Matr. 6a MS 1902

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Mangehøje". Tværs over toppen en bred, udjævnet gravning. Siderne noget afskåret i Ø, V og S. Adskillige rævegrave. Bevokset med græs og lyng i dyrket mark. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, lyng. Foto: S/H 01.13.79-NØ, F 01.13.79-NØ. Flyfoto S 4009-FTL-141/063.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)