Jellinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170904-55

Fredningsnr.
300916

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Jelling, matr.nr.65: Høj i skel til matr.nr.6b af Jelling. Høj, 3,8 x 40 m. Af østre fod og side bortgravet et stykke. Højen iøvrigt velbevaret. Bevokset med græs og små graner. I plantage og mod øst lidt ind i bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløifet rund Høi.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,8 x 40 m. Af østre Fod og Side bortgravet et Stykke. Højen iøvrigt velbevaret. Bevokset med Græs og små Graner. I Plantage og mod Øst lidt ind i Bøgeskov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beliggende i granplantage. Bevokset med graner og græs. I Ø-siden er et stykke af siden bortgravet. Beskadigelser: Randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S 4009-FTL-142/039.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)