Jellinge
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170904-57

Fredningsnr.
300918

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. I top en større uregelmæssig nedgravning forår- saget af rævegrave. Sydsiden noget afgravet. Indhulning af siden mod vest. Flad afgravning nær top på siden mod øst. Bevokset med græs, lyng og lidt smågran og egepur. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløifet rund Høi.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 20 m. I Top en større uregelmæssig Nedgravning forårsaget af Rævegrave. Sydsiden noget afgravet. Indhulning af Siden mod Vest. Flad Afgravning nør Top på Siden mod Øst. Bevokset med Græs, Lyng og lidt Smågran og Egepur. I Skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beliggende i en tæt granplantage på områdets højeste kote. Bevokset med unggraner, græs og mos. I top større, uregelmæssig nedgravning fra en rævegrav. S-siden noget afgravet. Indhulning af siden mod V. Flad afgravning nær top mod Ø. På N-siden ses del af større granitsten, der kan være en del af konstruktionen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H 01.16.79-SØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)